محتوای از ثبت شرکت

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

چکیده : محتوای از ثبت شرکت : هر گروهی که بخواهند یک کار تجاری را به صورت مشترک انجام دهند ابتدا باید یک ش... با عنوان : محتوای از ثبت شرکت بخوانید :

محتوای از ثبت شرکت :

هر گروهی که بخواهند یک کار تجاری را به صورت مشترک انجام دهند ابتدا باید یک شرکت را با اعلام سهام و وظایف و سمت ها به ثبت برسانند .

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می توانند تواناییهای خود را اعم از سرمایه- تخصص و ارتباطات در کنار یکدیگر قرار دهند که مجموع این تواناییها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قردادی مابین این افرادصورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هر کدام از انواع شرکت ها (1- شرکت سهامی خاص و عام 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت سهامی مختلط 4- شرکت سهامی غیر مختلط 5- شرکت نسبی 6- شرکت تضامنی 7- شرکت تعاونی ) چهارچوب و تعریف خاص از ارتباطات مابین شرکا و سهامداران و همچنین ما بین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت ) را بیان می کند

در کل : شرکت عبارتند از اجتماع حقوق مالکین در شی واحد به طور اشاعه

تعریف کوچکی از یکی از شرکت ها :

شرکت سهامی :

شرکتی است که سرمایه ان به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام  محدود به مبلغ اسمی سهام ان ها است

شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت می باشد

مراحل اداری ثبت شرکت :

متقاضیان وقتی که تصمیم به هر یک از انواع شرکت ها را گرفته ان به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیب که در فوق ان اشاره شده ان را کامل کند و تمامی مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند و متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام را در یافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور شرکت تجاری ثبتی اختصاص دارد و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید (موسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند )

تذکر ها :

1- اظهار نامه های ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره ثبت شرکت تهیه شود برای دریافت اظهارنامه ی مزبور باید تقاضانامه ای دایر بر قصد تاسیس شرکت تنظیم شود

2- مرجع ثبت شرکت ها در تهران ((اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی )) که از اداره ثبت اسناد و املاک است می باشد

3- در خارج از تهران (( اداره ی ثبت اسناد و املاک )) مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ثبت اسناد وجود ندارد دفتر خانه ی اسناد رسمی و اگر مرجه مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است .

اقدامات های لازم قبل از ثبت شرکت :

1- پیدا کردن شریک 2- انتخاب نام شرکت 3- مشخص کردن موضوع فعالیت شرکت

4- از همه مهمتر مشخص کردن میزان سرمایه شرکت

 

5- مشخص کردن سهام شرکا 

ثبت شرکت ,...
نویسنده : parvaz بازدید : 17 تاريخ : چهارشنبه 31 شهريور 1395 ساعت: 1:30